تیغه برف پاک کن گرم

  • بهترین تیغه های برف پاک کن با گرمایش چند منظوره برای زمستان

    بهترین تیغه های برف پاک کن با گرمایش چند منظوره برای زمستان

    شماره مدل: SG907

    معرفی:

    تیغه های برف پاک کن گرم شونده با اتصال مستقیم به قطب های مثبت و منفی باتری خودرو، نصب آسانی دارد و هنگامی که دما 2 درجه یا کمتر است و موتور در حال کار است، گرمایش به طور خودکار فعال می شود.گرمایش سریع به جلوگیری از تجمع باران یخ زده، یخ، برف و مایع لباسشویی کمک می کند و در نتیجه دید بهتر و رانندگی ایمن تر می شود.